Fil till fika i korsord & webbkryss

Frågor i webbkryss är ibland kluriga. Ett sådant fall är ”fil till fika” där det rätta svaret är cookie. Lösningen ligger i att ordet cookie i modern svenska har flera betydelser. Cookie är engelska och betyder kaka. En kaka i dagligt tal kan man även kalla fika. En annan betydelse av cookie är fil när man använder ordet i IT-sammanhang. Cookie betyder i detta fall alltså både fil och kaka.