Är onoterat

I det periodiska systemet hittar vi 133 ämnen i borggruppen, 115 ämnen i kvävegruppen, 117 halogena ämnen och 118 ädelgaser. Det periodiska systemet är ordningen för grundämnen. Det finns flera grundämnen vi människor har mycket nytta av. De vanligaste är väte, syre, guld och svavel. Syre är det ämne vi egentligen inte noterar runtomkring oss, men ändå inte kan leva utan. Det rätta svaret i ett korsord eller webbkryss för ”är onoterat” är således syre.